Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht van Agentschap Integratie en Inburgering helpt het werkveld in Vlaanderen en Brussel om de rechtspositie van vreemdelingen te erkennen en toe te passen in hun dienstverlening. Voor lokale ondersteuning in stad Antwerpen verwijzen we door naar Atlas - Infopunt verblijf en rechtspositie, en in stad Gent verwijzen we gedeeltelijk door naar Infopunt Migratie van dienst burgerzaken Gent. Ons eigen aanbod:

  • PUBLICATIES: online info en databank rechtspraak op deze website; Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht; Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht
  • VORMING: open aanbod en aanbod op maat (zie vormingen op deze website)
  • BEGELEIDING: expertise-ondersteuning op maat van organisaties en problematieken
  • HELPDESKADVIES: advies over specifieke toepassingsvragen (lees eerst onze online info)

Telefonische juridische helpdesk 02 205 00 55 en toets 1, 2 of 3:

Openingsuren per toets:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag 

1 Internationaal Familierecht

9-12.30

 

13.30-17

 

9-12.30

= welk recht geldt op internationale familiesituaties: geboorteakten, huwelijk, echtscheiding,..

2 Asielrecht

 

 

13.30-17

 

9-12.30

 

= asielprocedure (aanvraag voor erkenning als vluchteling of voor subsidiaire bescherming), opvang van asielzoekers. Door juristen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

3 Vreemdelingenrecht

9-12.30

9-12.30

9-12.30

13.30-17

9-12.30

9-12.30

= alle verblijfsstatuten behalve asiel (gezinshereniging, EU-verblijf, ...), verblijfsdocumenten, toegang tot werk en sociale en medische rechten en inburgering per verblijfsstatuut, uitwijzing, reisdocumenten, Belgische nationaliteit,...

Sommige helpdeskvragen kan je ook mailen

  • We geven alleen e-mailadvies over "internationaal familierecht" of "asielrecht". Vermeld dan dit thema als Onderwerp van je e-mail aan E: juridesk[at]integratie-inburgering.be. 
  • We geven geen e-mailadvies over het ruime vreemdelingenrecht

Algemeen contact buiten helpdeskadvies

Voor de andere aspecten van onze dienstverlening (publicaties, vorming en begeleiding) hebben we andere contactgegevens dan het helpdesknummer:

  • Algemeen contact Dienst VIF AgII (geen helpdeskadvies): T 02 205 00 76
  • Lokale begeleiding en vorming VIF Brussels werkveld: T 02 205 00 56 of 59
  • Lokale begeleiding en vorming VIF Provincie Antwerpen, Oost- en West-Vlaams werkveld: T 02 205 00 63, of 09 267 66 45 of 47
  • Bovenlokale begeleiding en vorming VIF of lokale begeleiding en vorming andere regio's: T 02 205 00 76

Heb je een klacht over onze dienstverlening?

Ben je niet tevreden over de dienstverlening van het Agentschap Integratie en Inburgering? Zeg het ons via dit formulier. 

Wij onderzoeken jouw klacht. Hoe dit onderzoek verloopt, lees je in het klachtenreglement.

Extra informatie